10 de febr. 2011

Rectificacions

Es el que té acabar la feina amb prou antelació per fer petits o grans canvis!
A part de modificar la portada, vaig afegir-hi un sobret per afegir-hi els diners del regal!!!